Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Tíðniheimildir radíóamatöra eru settar fram í gildandi reglugerð á hverjum tíma. Núgildandi reglugerð er nr. 348/2004. Tíðniheimildir radíóamatöra eru samræmdar um allan heim, með nokkrum undantekningum.

Reglugerð nr. 348 dagsett 19. apríl 2004 um starfsemi radíóáhugamanna; hlekkur: Reglugerð um starfsemi radíóáhugamanna.

Upplýsingar um leyfð tíðnisvið:

1. Skilgreind tíðnisvið skv. viðauka með reglugerð.
2. Heimild á 472-479 kHz, 630 metrar.
3. Sérheimild á 1850-1900 kHz, 160 metrar.
4. Sérheimild á 5260-5410 kHz, 60 metrar.
5. Sérheimild á 70.000-70.200 MHz, 4 metrar.

Vísun á tilmæli IARU, Svæði 1, um notkun á tíðnisviðum radíóamatöra, IARU tíðniskipulag samþykkt 2014. Samræmd tilmæli ÍRA og NRRL um notkun á 60 og 600 metra böndunum, hlekkur.

1. Tíðnisvið og heimildir skv. viðauka með reglugerð.

Tíðnisvið

Forgangur*

N-leyfisbréf

G-leyfisbréf

Hámarks bandbreidd

135,7-137,8 kHz

2

-

100

1 kHz

1.810-1.850 kHz

1

100

1000

6 kHz

1.900-2.000 kHz

2

10

10

6 kHz

3.500-3.800 kHz

1

100

1000

6 kHz

7.000-7.200 kHz**

1

100

1000

6 kHz

10.100-10.150 kHz

2

100

1000

1 kHz

14.000-14.350 kHz

1

100

1000

6 kHz

18.068-18.168 kHz

1

100

1000

6 kHz

21.000-21.450 kHz

1

100

1000

6 kHz

24.890-24.990 kHz

1

100

1000

6 kHz

28.000-29.700 kHz

1

100

1000

18 kHz

50-52 MHz

2

50

100

18 kHz

144-146 MHz

1

50

500

18 kHz

430-440 MHz

1

50

500

30 kHz

1.240 - 1.300 MHz

2

50

100

20 kHz

2.300 - 2.450 MHz

2

50

100

20 kHz

5.650 - 5.850 MHz

2

50

100

20 MHz

10 - 10,5 GHz

2

50

100

50 MHz

24 - 24,05 GHz

1

50

100

50 MHz

24,05 - 24,25 GHz

2

50

100

50 MHz

47 - 47,2 GHz

1

50

100

50 MHz

76 - 77,5 GHz

2

50

100

100 MHz

77,5 - 78 GHz

1

50

100

100 MHz

78 - 81 GHz

2

50

100

100 MHz

122,25 - 123 GHz

2

50

100

40 MHz

134 - 136 GHz

1

50

100

100 MHz

136 - 141 GHz

2

50

100

100 MHz

241 - 248 GHz

2

50

100

100 MHz

248 - 250 GHz

1

50

100

100 MHz

*Forgangsflokkur nr. 1 merkir að radíóamatörar eiga forgang að tíðnisviðinu og í undantekningartilvikum með öðrum notendum. Forgangsflokkur nr. 2 merkir að radíóamatörar mega ekki trufla aðra notendur/þjónustur í sama tíðnisviði sem eru í 1. forgangsflokki, svo og að radíóamatörar njóta ekki verndar gegn truflunum frá þeim.

**Aðgangur radíóamatöra að tíðnisviðinu 7.100-7.200 MHz breyttist þann 29. mars 2009 í ríkjandi aðgang úr víkjandi aðgangi,eða úr 2. aðgangsflokki í 1 aðgangsflokk. Frá sama tíma voru aflheimildir auknar til samræmis við fyrri helming tíðnisviðsins, 7000-7100 kHz samkvæmt hámarksafli.

Innan ofangreindra tíðnisviða er mælst til að leyfishafar virði "bandplanið", skipulag um hvaða mótunaraðferðir skuli nota á mismunandi tíðnum. Hérlendis er fylgt bandplani IARU Svæðis 1, vefslóð.

2. Heimild á 472-479 kHz, 630 metrar.

(info) Nýtt amatörband frá 16.1.2013.

Heimildin nær til nota á tíðnisviðinu 472-479 kHz, 630 metra bandið. Heimildin miðast við 5 wött e.i.r.p. og má bandbreidd merkis vera allt að 1 kHz. Heimildin nær til G-leyfishafa og er á víkjandi grunni, forgangsflokkur 2 í reglugerð.

Á alþjóða tíðniráðstefnunni í Genf, WRC 2012, var samþykkt að veita radíóamatörum heimild fyrir notkun á tíðnisviðsinu 472-479 kHz fyrir starfsemi sína, á víkjandi grunni, og með ákveðnum skilyrðum varðandi sendiafl. Almenna reglan varðandi sendiafl er, að nota megi allt að 1 watt e.i.r.p. Lönd sem eru staðsett, a.m.k. 800 km frá ákveðnum löndum sem talin eru upp í alþjóða radíóreglugerðinni, mega heimila allt að 5 wöll e.i.r.p. sendiafl og hefur Póst- og fjarskiptastofnun ákveðið að veita íslenskum radíóamatörum þá heimild vegna staðsetningar landsins. Sama tíðnisviði, 472-479 kHz, verður útlutað til radíóamatöra um allan heim, á IARU Svæðum 1, 2 og 3 og verður engin skörun á milli svæða. Eldri tímabundin sérheimild til íslenskra leyfishafa í tíðnisviðinu 493-510 kHz féll niður þann 31. desember 2012.

3. Sérheimild á 1850-1900 kHz, inni í 160 metra bandinu.

(info) Tímabundin heimild frá 1.1.-31.12.2016.

Tölvupóstur til ÍRA dags 23.12.2015:

Póst- og fjarskiptastofnun (PFS) heimilar íslenskum radíóáhugamönnum hér með, notkun tíðnisviðsins 1850 - 1900 kHz vegna alþjóðlegra keppna radíóáhugamanna árið 2016. Heimildin er veitt með fullu samþykki Vaktstöðvar siglinga sem hefur heimild til notkunar nokkurra tíðna á þessu tíðnisviði. Um þessa notkun gilda sömu kröfur og gilda fyrir tíðnisviðið 1810-1850 kHz í reglugerð. Leyfishafar skulu sækja sérstaklega um heimild til PFS á hrh@pfs.is eða pfs@pfs.is eins og síðast.

Alþjóðlegar keppnir sem um ræðir eru :

Alþjóðleg keppni

Teg. útg.

Dag- og tímasetningar

Alls

EUCW 160 mCW

2. janúar kl. 20-23

3. janúar, kl. 4-7

 

6 klst.

CQ World-Wide 160 m

CW

29.-31. janúar, kl. 22-22

48 klst.

ARRL DX

CW

20.-21. febrúar, kl. 00-23:59

48 klst.

CQ World-Wide 160 m

SSB

26.-28. febrúar, kl. 22-22

48 klst.

ARRL DX

SSB

5.-6. mars, kl. 00-23:59

48 klst.

CQ WPX

SSB

26.-27. mars, kl. 00-23:59

48 klst.

CQ WPX

CW

28.-29. maí, kl. 00-23:59

48 klst.

IARU HF World

CW/SSB

9.-10. júlí, kl. 12-12

24 klst.

European HFCW/SSB6. ágúst, kl. 12-23:5912 klst.

CQ World-Wide DX

SSB

29.-30. október, kl. 00-24

48 klst.

CQ World-Wide DX

CW

26.-27. nóvember, kl. 00-24

48 klst.

ARRL 160 m

CW

2.-4. desember, kl. 22-16

42 klst.

ath vel hvort útgefið leyfi gildi fyrir þá keppni sem ætlað er að taka þátt í.

4. Sérheimild á 5260-5410 kHz, 60 metrar.

(info) Tímabundin heimild frá 1.1.2015-31.12.2016.

Íslenskir radíóamatörar geta sótt um sérstaka heimild til Póst- og fjarskiptastofnunar til nota á tíðnisviðinu 5260-5410 kHz, 60 metra bandið. Heimilaðar mótunaraðferðir eru J3E (USB), A1A (CW) og 6OH0J2B (PSK-31), hámarksbandbreidd er 3 kHz; (b) hámarks leyfilegt útgeislað afl er 100W; (c) Heimildin er með þeim fyrirvara að komi til truflana á annarri fjarskiptastarfsemi, en þá verður að hætta sendingum strax; (d) kallmerki skal notast við upphaf og endi fjarskiptasambands og með viðeigandi reglulegu millibili á meðan fjarskiptasamband varir. N-leyfishafar og G-leyfishafar njóta sömu heimilda. Sækja má um heimild til PFS á hrh hjá pfs.is eða pfs hjá pfs.is Samkvæmt ákvörðun PFS þarf að endurnýja fyrri heimildir fyrir nýtt tímabil, 1.1.2015 - 31.12. 2016.

5. Sérheimild á 70.000-70.200 MHz, 4 metrar.

(info) Tímabundin heimild frá 1.1.2015-31.12.2016.

Íslenskir radíóamatörar geta sótt um sérstaka heimild til Póst- og fjarskiptastofnunar til nota á tíðnisviðinu 70,000-70,200 MHz (á 4 metra bandi). Heimildin miðast mest 16 kHz bandbreidd og er miðað við mest 100 watta útgangsafl á víkjandi grundvelli. N-leyfishafar og G-leyfishafar njóta sömu heimilda. Sækja má um heimild til PFS á hrh hjá pfs.is eða pfs hjá pfs.is Samkvæmt ákvörðun PFS þarf að endurnýja fyrri heimildir fyrir nýtt tímabil, 1.1.2015 -31.12.2016.

(Uppfært: í desember 2015 / TF3JA).

 

 

  • No labels